مزرعه امنیت ایران نمایش ایرانی تروریستی

مزرعه: امنیت ایران نمایش ایرانی تروریستی ماجرای نیمروز اقدام تروریستی اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی ثبات امنیتی کشور عزیزمان ایران به خاطر اتخاذ تصمیمات درست و پخته است / لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر چه سیستم دولتی فربه‌تر شود، امکان فساد زیاد می‌شود، گفت: چابک‌تر شدن دولت باعث زیاد کردن اعمال نظارت مؤثر می‌شود. 

ثبات امنیتی کشور عزیزمان ایران به خاطر اتخاذ تصمیمات درست و پخته است / لاریجانی

لاریجانی: ثبات امنیتی کشور عزیزمان ایران به خاطر اتخاذ تصمیمات درست و پخته است

عبارات مهم : ایران

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر چه سیستم دولتی فربه تر شود، امکان فساد زیاد می شود، گفت: چابک تر شدن دولت باعث زیاد کردن اعمال نظارت مؤثر می شود.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی شامگاه چهارشنبه طی سفر به استان فارس در جلسه شورای اداری شهرستان سپیدان گفت: برداشت بنده در پرسشها کلان کشور این است که از دوره نسبتاً سخت با گردنه های زیاد در حال عبور هستیم و بعضی از پرسشها پشت سر گذاشته شده است و بعضی دیگر نیز باید برطرف شود.

ثبات امنیتی کشور عزیزمان ایران به خاطر اتخاذ تصمیمات درست و پخته است / لاریجانی

لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی از پختگی در تصمیم گیری ها برخوردار هست، افزود: در پرسشها راهبردی، کشور عزیزمان ایران اسلامی تصمیمات درستی اتخاذ کرده و ثبات امنیتی کشور عزیزمان ایران به خاطر اتخاذ چنین تصمیماتی بوده هست، آیا که عوامل بیرونی به دنبال مسئله سازی جهت کشور عزیزمان ایران هستند؛ اگرچه در حوزه پرسشها اقتصادی علاوه بر تحریم ها، اشتباهاتی نیز بوده است.

وی ادامه داد: سیاست های کلی مقام معظم رهبری و همچنین توجه به سیاست های صحیح اقتصادی باید پیگیری شود؛ البته نباید فراموش کرد پیچیدگی ها در پرسشها اقتصادی زیاد شده است هست، به علت اینکه حجمی از مسائل، به هم برخورد کرده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر چه سیستم دولتی فربه‌تر شود، امکان فساد زیاد می‌شود، گفت: چابک‌تر شدن دولت باعث زیاد کردن اعمال نظارت مؤثر می‌شود. 

رئیس مجلس تصریح کرد: مسیر کلی کشور رو به پیش است در حالی که باید شتاب آن زیاد شود. همچنین در پرسشها اقتصادی نکاتی وجود دارد که می تواند پیشران کشور باشد؛ البته ابهامات و اشکالاتی نیز وجود دارد که اگر به آن توجه نشود، به کشور صدمه وارد می کند.

لاریجانی با بیان اینکه در رابطه با کمبود آب در کشور مشکلاتی وجود دارد، گفت: باید در بخش آب، برنامه دراز مدت وجود داشته باشد، در غیر این صورت با مشکل مواجه خواهیم شد. البته در چهار سال گذشته تمهیداتی در این راستا اتخاذ شده است و مقام معظم رهبری نیز کمک کردند و این امکان ایجاد شد که منابعی از صندوق توسعه ملی جهت آبیاری نوین تخصیص داده شده است داده شود.

وی با بیان اینکه باید در بخش آبخیزداری سرمایه گذاری شود، افزود: باید از منابع آبی موجود کشور استفاده بهینه و در بودجه سنواتی به این مهم توجه شود. البته در برنامه ششم توسعه نیز این مباحث لحاظ شده است ولی تمامی بحران را پوشش نمی دهد و به برنامه جامع نیاز دارد؛ بنابراین به وزارت نیرو در بخش آب فشار آورده ایم تا سند جامعی را جهت کشور طراحی کند.

ثبات امنیتی کشور عزیزمان ایران به خاطر اتخاذ تصمیمات درست و پخته است / لاریجانی

رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: چالش دیگر کشور، اوج بودن هزینه های بخش جاری است که در این رابطه نکاتی نیز وجود دارد. به طور مثال باید حقوق بازنشستگان اصلاح شود که در این رابطه در برنامه ششم توسعه توجهاتی شده است ولی در هر صورت به منابع مالی نیاز دارد.

لاریجانی ادامه داد: در حال حاضر در کشور حدود ۲.۵ میلیون نفر پرسنل اداری وجود دارد که متناسب با جمعیت کشور نیست؛ بنابراین باید توجه داشت با وجود چنین وضعیتی، منابع پاسخگوی هزینه ها نخواهند بود؛ البته نمی توان به کارمندها گفت که دیگر کارمند نیستند، در حالی که بخش دیوانی کشور باید فربه نشود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر چه سیستم دولتی فربه‌تر شود، امکان فساد زیاد می‌شود، گفت: چابک‌تر شدن دولت باعث زیاد کردن اعمال نظارت مؤثر می‌شود. 

وی افزود: باید هزینه های جاری کشور کم کردن یابد که البته انجام این مهم امکان پذیر است و در این راستا باید امورات کشور به مردم واگذار شود و نباید بی جهت این گونه فکر کرد که اگر کارها به وسیله دولت انجام شود، بهتر خواهد بود؛ آیا که بسیاری از فسادها در سیستم دولتی وجود دارد و هر چه این سیستم فربه تر باشد، فساد زیاد است و هر چه چابک تر باشد، اعمال نظارت مؤثر، زیاد خواهد بود و کارها تسهیل می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اخیراً قانونی در مجلس مصوب شده است که می تواند به رونق تناوب اقتصادی روستاها یاری کند که البته مقام معظم رهبری نیز اذن دادند تا امکان استفاده از صندوق توسعه ملی فراهم شد؛ بر این اساس ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع به روستایی ها با قیمت سود بانکی ۴ الی ۶ درصد ارائه می شود تا در اطراف روستاها سرمایه گذاری صنعتی، معدنی و توریستی انجام شود که این مسئله اشتغالزایی در پی دارد و توصیه می شود از مصوبه مذکور که ابلاغ شده، استفاده مورد نیاز صورت گیرد تا جمعیت روستاها حفظ شود.

ثبات امنیتی کشور عزیزمان ایران به خاطر اتخاذ تصمیمات درست و پخته است / لاریجانی

لاریجانی بر لزوم توسعه معادن تأکید کرد و گفت: تصمیمات خوبی در زمینه تشکیل شورای معادن استانی اتخاذ شده است و توصیه می شود تا هر چه سریعتر اقداماتی در این راستا انجام و فضای بازتری جهت کار در بخش معادن فراهم شود.

وی گفت: باید با جدیت زیر بغل تولیدکنندگان گرفته شود و تمامی مسئولان حامی بخش تولید باشند. در این راستا مقام معظم رهبری فرمودند: «کسی که در میدان تولید فعالیت می کند، به مانند کسی است که مجاهدت می کند».

رئیس مجلس شورای اسلامی در این رابطه اضافه کرد: سهم دیپلماسی موفق و ارتقای بنیه دفاعی در مقابله با دشمن خوب است ولی بااهمیت ترین مسئله ای که دشمن را از کشور دور می کند، ارتقای بنیه اقتصادی کشور هست؛ بنابراین بخش های دولتی باید حامی تولید باشند و نباید اهمال فشاری به تولیدکنندگان صورت گیرد.

لاریجانی تصریح کرد: اینکه تالار گفتگویی بین اتاق بازرگانی و دولت تشکیل شود، توصیه خوبی بود ولی جهت برطرف مسئله بیکاری باید بخش تولید و صادرات متحول شود؛ البته حرکت اجمالی در این راستا صورت گرفته است.

وی ادامه داد: یکی از اهداف تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی بر این اساس بود که به تولیدکنندگانی که سرمایه گذاری کرده و با مسئله روبرو شدند، کمک شود تا مسائلشان برطرف شود.

لاریجانی اظهار کرد: هنوز بخشی از صنعت کشور نیاز به حمایت دارد و در این راستا استانداران باید با تولیدکنندگان جلساتی برگزار کنند. البته مجلس نیز حامی بخش تولید خواهد بود.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بحث گازرسانی به بخش مرکزی شهرستان سپیدان مورد پیگیری قرار خواهد گرفت، کمک های مورد نیاز جهت برطرف پرسشها انجام می شود و امید می رود که کشور به توسعه پایدار دست یابد.

توسعه کشور با صدور بخشنامه ممکن نخواهد بود

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه توسعه کشور با بخشنامه صورت نمی گیرد، گفت: اشتغالزایی از طریق توجه به تولید و صادرات به وجود می آید.

به گزارش ایسنا، علی لاریجانی همچنین عصر روز چهارشنبه در مراسم بزرگداشت شهید آیت الله مدنی، شهید محسن حججی و شهدای مدافع حرم در شهرستان نورآباد ممسنی گفت: اینکه توفیق پیدا کردم در این جلسه باشکوه در این شهرستان که شهر شهادت هست، شرکت کنم، بسیار خوب است و در این راستا از زحمات دست اندرکاران برگزاری این مراسم ها قدردانی می کنم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این جلسات که متعلق به شهدا هست، منور است و همان طور که همه ما می دانیم، دستیابی به مقام رفیع شهادت نصیب هر کسی نمی شود.

لاریجانی با گرامیداشت یاد شهدای شهرستان های ممسنی و رستم افزود: شهدا نقش مهمی در تعالی انقلاب اسلامی داشتند، امروز جامعه ما نیازمند روحیه مجاهدت است و حضور در مراسماتی که متعلق به شهدا هست، باعث می شود که یادمان نرود که چه خون های باارزشی در راه انقلاب ریخته شده است است.

رئیس نهاد قانونگذاری با اشاره به شخصیت والای شهید آیت الله مدنی تصریح کرد: آیت الله مدنی از اشخاص برجسته انقلاب محسوب می شوند.

وی گفت: گاهی عالمانی در دانشگاه هستند که کار علمی ارزشمند انجام می دهند، ولی این افراد در اجتماع مجاهدتی نداشته اند؛ بنابراین در متحول کردن جامعه نقش مهمی ندارند. همچنین افرادی اهل عرفان هستند که به علت گوشه نشینی و عزلت، دور از مردم هستند و نمی توانند مردم را رو به جلو پیش ببرند؛ در حالی که آیت الله مدنی سه خصوصیت داشتند و عالمی وارسته و پرتحرک در نجف و قم بودند و همچنین از وارستگی معنوی عجیبی برخوردار بودند که پخش صحبت های ایشان از تلویزیون بسیار جالب است.

لاریجانی با بیان اینکه آیت الله مدنی شخص مجاهدی بودند، افزود: شهید آیت الله مدنی از خود جانفشانی و جان خود را نیز تقدیم انقلاب کردند، امام خمینی (ره) نیز این خصوصیات را داشتند و علاوه بر اینکه مرجع بودند، اهل معنویات و مجاهدت فی سبیل الله بودند و شاگردان امام راحل مانند شهیدان مطهری، بهشتی، مدنی و باهنر نیز این گونه بودند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مجاهدت های شهدای مدافع حرم و شهید حججی اظهار کرد: این گونه شهادت ها بیانگر این است که حرکت مجاهدت در کشور ما زنده هست. در وقت انقلاب نیز امام راحل، جلودار و مردم پشت سر ایشان بودند و با شهادت بود که انقلاب به ثمر نشست؛ علی رغم اینکه شرق و غرب در برابر ما دسیسه می چیدند، ولی غیرت انقلابی و مجاهدت شهدا باعث شد که کشور ما دارای وجهه شود و دشمن های فکر نکنند که با تَشَر زدن، مردم از میدان می روند.

وی تصریح کرد: ملت نشان دادند که پای انقلاب ایستاده اند، خون شهدا و مجاهدت آنان در دفاع از کشور نقش مهمی داشت و امروز کشور عزیزمان ایران اسلامی با وجود ناامنی در منطقه، از امنیت پایدار برخودار هست. البته تروریست ها امروز نیز دشمن کشور عزیزمان ایران هستند، ولی وجهه ایستادگی و مجاهدتی که مردم کشور عزیزمان ایران نشان دادند، باعث شد تا کسی نتواند علیه ما جلو بیاید. گاهی مسئولان آمریکایی حرف های بزرگتر از دهنشان می زنند، ولی خودشان نیز می دانند ملت کشور عزیزمان ایران ایستاده و مقاوم است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: شرایط منطقه ای و بین الملل امروز تغییراتی داشته، البته پرسشها اقتصادی کشور نیز همراه با پیچیدگی هایی است که باید به این مباحث توجه شود.

لاریجانی با اشاره به بیان پرسشها منطقه نورآباد ممسنی از سوی امام جمعه این شهر گفت: بنده نمی خواهم وعده بلاوجه بدهم به علت اینکه این راه و رسم مردانگی نیست که مردم را با وعده ای که قابل حل نیست، معطل کرد. بنابراین فکر می کنم باید با مردم در زمینه بیان شرایط کشور روراست بود و آن میزان از پرسشها را که می توان حل کرد، به مردم وعده داد.

وی افزود: چند توصیه در پرسشها اقتصادی کشور وجود دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد؛ توصیه اول اینکه کشور عزیزمان ایران اسلامی از منابع خوبی در زمینه های متفاوت مانند نفت، گاز و معادن برخوردار است و همین استان فارس معادن خوبی دارد، ولی از گذشته تحریم هایی وجود داشت و تحریم های اخیر نیز یک مقدار فشاری ایجاد کرد. باید بیان کرد که اوضاع ما در حدود دو سال آینده بهتر می شود.

واژه های کلیدی: ایران | اسلامی | اقتصادی | لاریجانی | صندوق توسعه | علی لاریجانی | انقلاب اسلامی | مجلس شورای اسلامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs