مزرعه امنیت ایران نمایش ایرانی تروریستی

مزرعه: امنیت ایران نمایش ایرانی تروریستی ماجرای نیمروز اقدام تروریستی اخبار فرهنگی و هنری

بفرمایید سند منگوله‌دار بهشت!

داعش همچنان سوژه مطبوعات هست، مهناز یزدانی به خبر توزیع کارت بهشت در کانال خط خطی تصویر العمل نشان داده و علیرضا پاکدل کارتونی با عنوان «بی ریشگی تروریسم» در ..

ادامه مطلب

ماجرای نیمروز حمله داعش و ضعف سنگر فرهنگی

به گزارش صبا، اقدام تروریستی داعش در پایتخت کشور عزیزمان ایران هرچند زیاد نمادین بود تا این که بتواند آسیبی جدی به کشور وارد کند ولی تبعاتی را در پی داشت ..

ادامه مطلب